Papiery wartościowe co to jest

17 stycznia
16:24 2012

Dla laików finansowych wiele ekonomicznych terminów stanowi puszkę pandory. Nie każdy musi być specem w kwestii finansów jednak istnieją pojęcia, których nie znać nie wypada. Zalicza się do nich chociażby pojęcie papierów wartościowych. Co to dokładnie jest i na czym polega idea funduszy inwestycyjnych w poniższym materiale.

Według encyklopedycznej definicji papier wartościowy jest to dokument uosabiający przysługujący jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe czy weksle a także jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Papiery wartościowe możemy podzielić na dwie kategorie tzn takie reprezentujące współwłasność (akcje) albo wierzytelność (pozostałe). Papiery wartościowe mogą przynosić inwestorowi stały dochód lub zmienny dochód. Do pierwszej kategorii zaliczamy m.in. (akcje uprzywilejowane, obligacje o kuponie zerowym lub stałej stopie oprocentowania, weksle zaś do drugiej akcje zwykłe, obligacje o zmiennej stopie oprocentowania, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne to jedna z możliwości pomnożenia własnego kapitału pieniężnego. Dzielą się one na dwa podstawowe kryteria, mianowicie fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte. Osoby, które nie są w stanie zaakceptować wysokiego poziomu ryzyka powinny zdecydować się na otwarte fundusze inwestycyjne. Sprzedają jednostki uczestnictwa i są zobowiązane do ich odkupienia na każde żądanie uczestnika. Według ekspertów finansowych fundusze inwestycyjne nie są najbardziej stabilnym instrumentem finansowym w roku bieżącym. Zanim zdecydujemy się na taką formę pomnażania zysku powinniśmy przedyskutować tę decyzję z doradcą finansowym.