Poznaj rodzaje funduszy inwestycyjnych

11 października
16:07 2016

Fundusze inwestycyjne umożliwiają efektywne zarabianie, przynosząc zyski często dużo większe niż standardowe lokaty. Jakie typy funduszy mamy do wyboru?

Fundusz inwestycyjny to popularny sposób inwestowania pieniędzy. Najprościej zdefiniować go jako osobę prawną, która skupia swoją działalność na kupowaniu papierów wartościowych (akcje, papiery dłużne etc.) i w ten sposób lokuje kapitał. Podstawowy cel funduszu to osiąganie jak największego zysku. Oczywiście zysk jest uzależniony od wielu czynników, a wśród nich znajdziemy także ryzyko inwestycyjne.

Z usług oferowanych przez fundusze inwestycyjne może korzystać praktycznie każdy. Udział w funduszu polega na nabywaniu jednostek uczestnictwa. Może to zrobić firma, osoba fizyczna, a także inny fundusz. Jednostki uczestnictwa to specjalne dokumenty stwierdzające, że jesteśmy uczestnikami funduszu. Na początku je wykupujemy, a później po ustalonym okresie odsprzedajemy do funduszy w zamian za gotówkę. Jeśli w tym czasie wartość jednostek wzrośnie to znaczy, że osiągnęliśmy zysk.

Fundusze dzieli się na różne sposoby – w zależności od przyjętej metodologii. Najpopularniejsze są dwa podziały: pod względem strategii inwestycyjnej oraz pod względem prawnym. W przypadku pierwszej klasyfikacji wyróżniamy:

  • fundusze bezpieczne,
  • fundusze agresywne,
  • fundusze mieszane.

Pierwsze oferują inwestorowi niski zysk, ponieważ oparte są o skup mało ryzykownych papierów wartościowych (najczęściej są to obligacje państwowe). W przypadku funduszy agresywnych ryzyko jest znacznie większe. Wynika to stąd, że kupują one akcje firm. Specyfika akcji sprawia, że fundusze na nich oparte mogą przynieść znaczne zyski, ale mogą też doprowadzić do pokaźnych strat. Rozwiązaniem pośrednim są fundusze mieszane, które część kapitału inwestują w akcje, a część w bezpieczne obligacje.

Jeśli chodzi o kwestie prawne, to fundusze inwestycyjne dzieli na:

  • fundusze otwarte,
  • fundusze zamknięte,
  • specjalistyczne otwarte fundusze.

Pierwsza grupa obejmuje fundusze, których jednostki może kupować każdy zainteresowany. Co istotne, liczba jednostek takich funduszy jest nieograniczona. Należy też dodać, że przy takich funduszach można sprzedać jednostki kiedy chcemy, a fundusz jest zobowiązany je odkupić. Fundusze zamknięte oferują jednostki tylko w ograniczonym czasie emisji, zaś specjalistyczne fundusze otwarte są bardzo podobne to otwartych funduszy z tą różnicą, że określają niektóre działania (np. wykup jednostek) bardziej ściśle.