Dobra passa trwa

07 stycznia
07:55 2011

Rynek funduszy inwestycyjnych jest bardzo bogaty w oferty, a inwestowanie na tym rynku to ogromne wyzwanie dla każdego inwestora. Szkoda tylko, że opłaty za prowadzenie interesów swoich klientów w tfi są niewspółmiernie wysokie do wyników finansowych. Sytuacja podobna do towarzystw emerytalnych, w których prowizje pochłaniają lwią część środków. Początkujący inwestorzy, nie znający się jeszcze dobrze na niuansach rynku funduszy inwestycyjnych powinni jednak korzystać z doradztwa finansowego, bowiem poruszanie się po tym gruncie jest dość ryzykowne dla kieszeni nowicjusza. Dlatego na początek warto skorzystać z doświadczenie innych. Poza tym niezbędna jest praktyka, znajomość tematu, umiejętne korzystanie z doświadczenia innych, stała analiza wyników poszczególnych funduszy, a także szczęście. Nie zaszkodzą też szkolenia organizowane przez firmy maklerskie, ale nie dajmy się nabrać na zapewnienia tych firm, że po takim szkoleniu zostaniemy już wytrawnymi inwestorami.
– Bogactwo tego rynku rzeczywiście może początkowo sprawić nam wiele kłopotów. Na przykład podział. Trzeba wiedzieć, że ze względu na cel inwestowania fundusze dzielą się na: agresywnego wzrostu, akcji małych spółek, wzrostu kapitałowego, obligacji, dochodu z kapitału… ogółem jest ich aż jedenaście. Ze względu na kryterium uczestnictwa fundusze dzielimy na fundusze otwarte, zamknięte oraz mieszane. Natomiast ze względu na opłaty wstępne, na typu load i typu no-load oraz dystrybucji zysków na tezaurujące i wypłacające. Są też i fundusze powiernicze. Kilka zdań na temat tych ostatnich. Otóż fundusz powierniczy jest funduszem inwestycyjnym, a powierniczy dlatego ponieważ inwestorzy powierzają temu funduszowi swoje pieniądze z myślą o określonym zysku. Bardziej szczegółowo fundusz powierniczy to: „prawna forma zbiorowego lokowania w papiery wartościowe, inwestycja pełniąca rolę inwestora zbiorowego. Majatek funduszy powierniczych powstaje przez połączenie środków finansowych inwestorów indywidualnych. Pieniądze, które powierzają inwestorrzy indywidualni funduszowi powierniczemu przeliczane są na jednostki uczestnictwa wyrażające proporcjonalny udział w majątku zgromadzonym przez fundusz powierniczy”. Generalnie więc fundusz powierniczy dzieli się na fundusz akcji oraz fundusz obligacji. Inwestowanie na rynku funduszy inwestycyjnych odbywa się w sposób tradycyjny poprzez lokowanie środków finansowych w fundusze za pośrednictwem towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzają powierzonymi im przez inwestorów środkami, można też otworzyć inwestycję za pośrednictwem internetu. Na przykład poprzez supermarket funduszy inwestycyjnym mbanku. W supermarkecie mbanku każdy inwestor ma możliwość kupowania sprzedawania oraz konwertowania jednostek uczestnictwa ponad 250 funduszy inwestycyjnych. I co najważniejsze bez opłat, bez prowizji i przez 24 godziny na dobę – powiedział ekspert od tego rynku.
Rok 2010 był dobrym rokiem dla rynku funduszy inwestycyjnych, a zyski średnio należy liczyć na około 40 procent. Tak więc mimo pewnych wahań na tym rynku nadal warto w fundusze inwestować.