Fundusze akcyjne

04 kwietnia
00:00 2012

Fundusze inwestycyjne zajmują się generowaniem zysków dla swoich podopiecznych. Nie jest to obowiązkowa alternatywa inwestycyjna. Każdy, kto chce mnożyć swoje nadwyżki finansowe, może skorzystać z owych funduszy. Najbardziej znanymi funduszami są fundusze akcyjne. Poniżej krótka charakterystyka.
Fundusze inwestycyjne dzielą się na bardziej i mnie ryzykowne. Bardziej szczegółowa charakterystyka odnosi się do kryterium wyboru aktywa w jakie będziemy inwestować oraz kryterium dostępu. W dzisiejszych czasach mamy wiele możliwości inwestycyjnych. Z roku na rok przybywa różnego rodzaju form inwestowania kapitału. Fundusze akcji inwestują w spółki, które są dopuszczone do publicznego obrotu. Zadaniem funduszy akcyjnych jest wypracowanie jak największego zysku, dla inwestorów, którzy akceptują wyższy poziom ryzyka inwestycyjnego. Inwestując w taki fundusz, należy nastawić się na zysk w dłuższej perspektywie i nie zważać na czasowe zmiany wartości jednostek uczestnictwa. W celu wybrania najbardziej efektywnego funduszu akcyjnego należy kierować się kilkoma kwestiami. Pierwszą jest oczywiście czas inwestowania i wypracowane zyski w tym czasie. Drugim ważnym aspektem jest polityka i strategia inwestycyjna. Jeżeli chodzi o ranking funduszy akcyjnych to nadal pierwsze miejsce dzierży Arka Arka BZ WBK Akcji FIO, tuż z za nią plasuję się fundusze DWS Polska Akcji Plus oraz DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek. Warto odnotować pogorszenie wyników funduszu Skarbiec Akcja. Fundusze akcyjne nastawione są na wypracowanie jak najwyższego zysku. Osobliwym przypadkiem są fundusze zrównoważone. Jest to narzędzie, które inwestuje w akcje oraz w papiery dłużne. Jeżeli chodzi o akcje to zajmują one ok 60% portfela inwestycyjnego. Innym rodzajem są fundusze mieszane. Te z kolei inwestują w certyfikaty inwestycyjne.