Nad czym głowią się klienci funduszy akcyjnych?

07 kwietnia
09:42 2010

Gdy indeksy giełdowe zwyżkują, to fundusze też zyskują na wartości, ale wolniej. Gdy indeksy tracą na wartości, to fundusze akcyjne tracą jeszcze szybciej. Jak i dlaczego tak się dzieje? Czy zarządzający funduszami, którzy sami rocznie zarabiają krocie są w stanie zarobić dla klientów funduszy akcyjnych więcej niż wynosi wzrost indeksów?

Okazuje się, że tylko nielicznym funduszom akcyjnym udaje się uzyskać wyniki lepsze niż notowania indeksów. W ostatnich pięciu latach fundusze akcyjne Arka, Legg Mason, UniKorona, Skarbiec uzyskały lepsze wyniki niż wskaźnik WIG. Inne fundusze akcyjne znalazły się na równi lub poniżej wskazań rynku. Powodem tego stanu rzeczy mogą być opłaty za zarządzanie. Na słabsze wyniki mają wpływ koszty działalności funduszy akcyjnych, np. roczne opłaty pobierane od klientów. W tym wypadku wypracowany zysk funduszu jest pomniejszany o kilka procent. Do kosztów fundusze wliczają także obsługę transakcji giełdowych.

Fundusz musi pozostawić sobie margines bezpieczeństwa (5-10 proc. aktywów) w formie płynnej. Jest to konieczne na wypadek, gdyby klienci chcieli umarzać swoje jednostki uczestnictwa. W przeciwnym razie zarządzający funduszami musieliby szybko sprzedawać akcje. Uzyskanie lepszych wyników utrudnia ( niestety) wymóg trzymania przez fundusze części środków w postaci gotówki.

Jak i gdzie inwestować w 2010 r.?

Duże szanse tkwią w mniejszych spółkach – tak wynika z analiz stóp zwrotu z indeksów giełdowych. W 2009 roku najlepiej spisywały się małe i średnie spółki. Doradcy inwestycyjni uważają, że w tym roku może być podobnie. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na wybór efektywnie zarządzanego funduszu. Dobrze zarządzane fundusze obligacji przyniosły w ostatnich dwóch latach całkiem spore zyski. Przewiduje się, że w bieżącym roku trudno będzie o wysokie stopy zwrotu z funduszy obligacyjnych. Obligacje tracą na swoim znaczeniu. Nie są już dobrą inwestycją.

Ranking najlepszych funduszy akcyjnych inwestujących na GPW (wyniki za ostatni rok):

1.Commercial Union Małych Spółek – wzrost o 87 proc. (małe spółki na giełdzie – wzrost o 71 proc.). Niewiele gorszy był Commercial Union Nowych Spółek.
2. Arka Akcji – wzrost o 74 proc. (giełda – wzrost o 56,5 proc.)
3. Lukas Subfundusz Akcyjny – wzrost o 72 proc. (giełda – wzrost o 56,5 proc.)

Ranking najgorszych funduszy akcyjnych inwestujących na GPW (wyniki za ostatni rok):

1.Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek – wzrost 35 proc. (rynek malych i średnich spółek wzrósł o prawie 70 proc.)
2. PKO/CS Akcji – wzrost o 36 proc. (giełda – wzrost o 56,5 proc.)
3.DWS Top 25 Małych Spółek – wzrost o 37 proc. (małe spółki na giełdzie – wzrost o 71 proc.)

Ciekawostka

Niedawno jedna z gazet przeprowadziła eksperyment. Szympansicy Lucy z warszawskiego ZOO dano koszyk z 20 kulkami. Każda z nich zawierała nazwę jednej z dwudziestu spółek wchodzącej w skład WIG20 (największych) spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Lucy wylosowała pięć z nich. W ten sposób stworzyła swój portfel inwestycyjny. Po kilku miesiącach okazało się, że poradziła sobie wcale nie gorzej niż część zarządzających funduszami, których pensje liczone są w setkach tysięcy złotych.