Strukturyzowany problem

09 maja
06:50 2011

Fundusze strukturyzowane, czy jak kto woli produkty strukturyzowane, zaliczyć można do tak zwanych funduszy alternatywnych. Dlaczego alternatywnych i co to w praktyce oznacza? Otóż rynek wytworzył taki produkt, który pozwala zarabiać na wzrostach jak i spadkach. Dla inwestorów, którzy dysponują odpowiednią kasą, akcje, obligacje, fundusze i lokaty już nie wystarczają.

Oni chcą zarabiać duże pieniądze odpowiednio wysoko inwestując i w sposób niekonwencjonalny. Poza tym zawsze tak jest, że po hossie przychodzi bessa. Już widać, że powoli kończy się chyba hossa i co w takiej sytuacji? Stworzono więc taką swoistą hybrydę, mieszankę możliwości jakie dają poszczególne produkty i połączone je w jeden produkt. Stąd nazwa produkty strukturyzowane. Mogą to  na przykład być lokaty strukturyzowane, których oprocentowanie nie wynika i nie jest zależne jedynie od stóp procentowych, ale także od kursu akcji, ceny złota czy ropy naftowej. Takie lokaty strukturyzowane są na naszym rynku, ale nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem, ponieważ też i informacja na ten temat mocno kuleje. Informacja jest niepewna również na temat innych funduszy.

Inwestycje, giełda, fundusze inwestycyjne, rodzaje, struktura, wyniki i wyceny – można rzeczywiście się w tym wszystkim pogubić. W natłoku informacji o tym rynku umykają nam właśnie produkty strukturyzowane. A może inwestorzy niezbyt są zainteresowani produktami strukturyzowanymi, albo jest to niedoinformowanie tego sektora przez strony zarządzające funduszami inwestycyjnymi. Tymczasem póki co fundusze inwestycyjne niezmiennie odnotowują zyski. Jedne mniejsze inne większe, koniunktura na rynku funduszy inwestycyjnych trwa, a inwestorzy powinni być zadowoleni. Nic więc dziwnego, że rośnie też zainteresowanie funduszami, a wraz z nim rosną ich aktywa. Jednakże przy tak bogatym rynku funduszy trudno było i nadal jest o właściwy wybór, dlatego aby inwestować na tym rynku niezbędna jest odpowiednia wiedza. I taką wiedzę sprawdzają biura maklerskie jeżeli chodzi o fundusze powiązane z bankami.

Zanim inwestor wejdzie w ten biznes musi wypełnić specjalną ankietę, z której jasno wynika czy posiada dostateczną wiedzę na temat wybranych funduszy. Tylko skąd inwestor ma wziąć taka wiedzę i właśnie biura maklerskie są też od tego, aby taką wiedzę inwestorom przekazywać.
.