Nowa lokata z funduszem w BOŚ Banku

04 lipca
13:49 2014

Pragniesz z głową pomnażać swoje pieniądze? Polecamy nową lokatę z funduszem w BOŚ Banku!

W marcu 2014 roku Bank Ochrony Środowiska wprowadził atrakcyjny Pakiet Lokat z Funduszem. Ta atrakcyjna oferta łączy w sobie cechy zarówno standardowej lokaty bankowej, jak i funduszu inwestycyjnego. Część środków finansowych wpłaconych przez klienta zostaje zdeponowana na Lokacie Inwestor.

Warto podkreślić, iż na lokatę inwestycyjną trafia aż jedna trzecia ogólnej kwoty zdeponowanej. Równie atrakcyjne jest jej oprocentowanie, które przez pierwsze trzy miesiące wynosi 6 procent. Pozostała kwota zostaje wykorzystana na zakup jednostek funduszu inwestycyjnego PZU Zrównoważony lub też PZU Akcji Krakowiak. Transakcja zostaje dokonywana przez pracowników Domu Maklerskiego BOŚ.

Bank Ochrony Środowiska ma w swoich klientów dwa rodzaje pakietów:

  • Pakiet Zrównoważony – klient kupuje jednostki uczestnictwa w Funduszu PZU, a następnie otwiera dwie lokaty: Inwestor i Inwestor Plus.
  • Pakiet Dynamiczny – klient jest zobowiązany zakupić jednostki uczestnictwa Funduszu Akcji Krakowiak, a także podobnie jak poprzednio otworzyć dwie lokaty: Inwestor i Inwestor Plus.

Warto zaznaczyć, że jedynym warunkiem, jaki musi spełnić osoba chcąca założyć Pakiet Lokat z Funduszem, jest posiadanie rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego w Banku Ochrony Środowiska. Ponadto na uwagę zasługuje to, że Lokatę Inwestor i Inwestor Plus, można założyć tylko po zdecydowaniu się na Pakiet Lokat z Funduszem. Potencjalny klient, zainteresowany tą ofertą powinien pamiętać, że musi ponieść koszty prowizji od zakupu jednostek uczestnictwa w funduszu, które na chwilę obecną wynoszą pół procent wartości tejże jednostki.

W przypadku Lokaty Inwestor, klient może ją jednorazowo odnowić, a środki finansowe jakie dzięki niej zarobił trafiają na przypisany do lokaty rachunek rozliczeniowo – oszczędnościowy. W kolejnym okresie trzymiesięcznym maleje jednak oprocentowanie lokaty. Wynosi wtedy tylko cztery procent. Po  upływie czasu, na jaki została zawarta lokata, wbrew pozorom nie następuje umorzenie jednostek uczestnictwa. Pozostają one nadal zapisane w rejestrze i dalej figurują pod imieniem i nazwiskiem klienta, który zainwestował te środki pieniężne.

Oprócz Lokaty Inwestor, klient otrzymuje na okres trzech miesięcy Lokatę Inwestor Plus. Klient może przeznaczyć na nią taką samą kwotę pieniędzy, jak na zwykłej lokacie, lecz co warto podkreślić muszą to być inne środki finansowe. Nie mogą one pochodzić z Lokaty Inwestor. Oprocentowanie „lokaty z plusem” wynosi 4,5 procent w skali rocznej. Warto przy tym pamiętać, że na w Pakiet Lokat z Funduszem minimalną kwotą, jaka musi zainwestować klient jest trzy tysiące złotych. Górnej granicy inwestycji bank nie nałożył.  

Pakiet Lokat z Funduszem można założyć w każdym oddziale Banku Ochrony Środowiska, na terenie całego kraju.