Ranking ofe

30 stycznia
15:35 2012

Rankingi, zestawienia – wszystko to aby podkreślić wyższość jednych podmiotów nad innymi, wskazać w czym są lepsze, w czym ustępują. Taka sytuacja ma również miejsce w przypadku Otwartych Funduszy Emerytalnych .
Aby wykazać fakt, że dany fundusz jest lepszy od innego należy umiejętnie powołać się na dane wskaźniki. Jakie są kryteria porównywania OFE i idąc dalej, jakie wartości uwzględnia się w rankingach OFE?
Ranking OFE jest tworzony co roku przez różne źródła. Przywołać można ranking OFE autorstwa Rzeczpospolitej. Rankingi uwzględniają okresy dłuższe, przykładowo całego roku, oraz krótsze jak np. miesiąca. Z reguły każdy ranking OFE powołuje się na kryterium stopy zwrotu wg Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) za okres minionych 3 lat. Niektóre rankingi powołują się również na przywoływany wcześniej ranking według Rzeczpospolitej i miejsce danego funduszu w tym rankingu. Ponadto w rankingach przywołuje się stopę zwrotu od początku działalności Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz standardowe kryterium, jakim jest wartość jednostki uczestnictwa. Dodatkowo należy wymienić takie kryteria jak roczną stopę zwrotu OFE, wielkość aktywów, stopę zwrotu z minionych sześciu miesięcy a także liczbę członków danego OFE. Te ostatnie kryterium stanowi istotny wyznacznik popularności interesującego nas funduszu, możemy na tej podstawie domniemywać o zadawalającym sposobie oferowania usług klientom. Dla nas, potencjalnych klientów istotne znaczenie powinny mieć wyniki inwestycyjne osiągane w terminach długich, wtedy będziemy mieli dowód na regularność wysokich wyników poszczególnych funduszy.
Rankingi sporządzane przez różne ośrodki będą miały to do siebie, że będą różnić się pozycjami tych samych funduszy. Dlatego należy właściwie wyważyć pozycje interesującego funduszu w obserwowanych rankingach.