Jak oprocentowane będą obligacje skarbowe w 2016 roku?

08 stycznia
14:09 2016

Obligacje skarbowe, podobnie jak lokaty bankowe, uznawane są bezpieczne formy oszczędzania. Są wiąc idealnym rozwiązaniem dla osób, które posiadają nadwyżki finansowe i chcą bez większego ryzyka zarobić. Jak oprocentowane będą obligacje w 2016 roku?

Obligacje skarbowe poprzez swoją konstrukcję są trochę podobne do pożyczki, której udziela państwu posiadacz tego papieru wartościowego. Po upływie określonego czasu osoba posiadająca obligacje otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty wraz z odsetkami. Środki uzyskane z emisji obligacji państwo przeznacza na sfinansowanie wydatków publicznych, związanych np. z ochroną zdrowia czy budową dróg i mostów,

Obligacje – inwestycja wieloletnia

Obligacje Skarbu Państwa są emitowane co miesiąc i sprzedawane po cenie równej wartości nominalnej, tj. 100 zł. Obecnie w ofercie skarbowej dostępne są:

  • obligacje 2-letnie o stałym oprocentowaniu,
  • obligacje 3-letnie o zmiennym oprocentowaniu, które podlega zmianom zależnym od trendów na rynku,
  • obligacje 4-letnie indeksowane, tzn. zabezpieczające kapitał przed wzrostem inflacji,
  • obligacje 10-letnie o zmiennym oprocentowaniu opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym, pod kątem inwestowania długoterminowego.

Polacy kupują coraz więcej obligacji

W Polsce zainteresowanie obligacjami skarbowymi jest ciągle w fazie wzrostowej. Pod koniec roku 2015 zainteresowanie kupujących ten rodzaj papierów wartościowych skupiło się przede wszystkim na obligacjach o najkrótszym okresie wykupu – wartość sprzedaży 2 letnich obligacji wyniosła 170,8 mln zł. Mniejszą popularnością cieszyły się obligacje z okresem 4-letnie – 26,8 mln zł. Natomiast papiery wartościowe o 3-letnim i 10-letnim okresie wykupu stanowiły tylko po 5% całości sprzedaży.

W październiku 2015 roku sprzedaż obligacji oszczędnościowych przekroczyła 200 mln zł.

Nowe daty emisji obligacji skarbowych

  • 1 grudnia 2015 roku Skarb Państwa rozpoczął sprzedaż nowych obligacji, wszystkie będą dostępne do końca roku.
  • 2-letnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym -DOS1217. Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie wynosi 2,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat.
  • 3-letnie obligacje skarbowe o zmiennym procentowaniu – TOZ1218. Cena sprzedaży – 100,00 zł. W pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,10% w stosunku rocznym. Wypłata odsetek co pół roku.
  • 4-letnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją – COI1219. Cena sprzedaży – 100,00 zł. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 2,30% w skali roku. Wypłata odsetek co rok.
  • 10-letnie emerytalne obligacje skarbowe indeksowane inflacją – EDO1225. Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 2,50% w stosunku rocznym.