Opłacalne obligacje

12 lutego
15:51 2010

Obligacje skarbowe to jeden ze sposobów, by nasze pieniądze pracowały na nas. Wystarczy przeznaczyć wolne środki finansowe na zakup obligacji.

Jedynym dystrybutorem obligacji skarbowych jest Bank PKO BP. Nabyć obligacje można bezpośrednio w oddziale banku, przez telefon lub na stronie internetowej www.zakup.obligacjeskarbowe.pl.

Można zakupić nastepujące obligacje:
*2-letnie o stałym oprocentowaniu
*3-letnie o zmiennej stopie procentowej
*4-letnie indeksowane
*10-letnie emerytalne obligacje indeksowane

Jeśli ktoś zakupił obligacje ze stałym oprocentowaniem i nie jest a nich zadowolony, to może je sprzedać i kupić inne, najlepiej ze zmiennym oprocentowaniem. Może także nabyć obligacje indeksowane, gdzie oprocentowanie jest również zmienne, a opiera się na poziomie inflacji w danym roku oraz marży odsetkowej, która gwarantuje, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji.

Innym rozwiązaniem jest zakup 10-letnich emerytalnych obligacji indeksowanych przeznaczonych dla osób, które chcą oszczędzać na emeryturę w ramach trzeciego filaru. Przy zakupie trzeba założyć Indywidualne Konto Emerytalne – Konto IKE-Obligacje.

Zanim zakupimy jakiekolwiek obligacje skarbowe należy zapoznać się w jakich okresach są kapitalizowane i kiedy wypłacane są odsetki. Zazwyczaj są to okresy roczne bądź półroczne.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że trzymając pieniądze w domu tracą one na wartości z upływem czasu pod wpływem inflacji. Kupując obligacje skarbowe nie ponosimy ryzyka. Bezpiecznie możemy zwiększyć nasze oszczędności lub przynajmniej utrzymać je na dotychczasowym poziomie bez utraty wartości.