Fundusze akcji

05 lutego
22:36 2012

Działalność funduszy inwestycyjnych postrzegana jest jako iście ryzykowna. Inwestowanie za pomocą tego środka pomnażania kapitału rodzi niewątpliwie spore spekulacje i kontrowersje. Tym bardziej , że co jakiś czas słyszymy o spadkach z owych inwestycji. Nie zmienia to jednak faktu , że fundusze inwestycyjne mają swoje zalety , o których wspomnimy w poniższym artykule.

Działalność funduszy inwestycyjnych jest ściśle uregulowana jest przepisami prawnymi. Dzięki temu lokowanie kapitału w funduszach inwestycyjnych jest jedną z najbezpieczniejszych form inwestycyjnych. Aktywa danego funduszu przechowuje depozytariusz, którym może być jedynie bank lub wyspecjalizowana firma. Dba on o zgodność operacji wykonywanych przez fundusz z prawem i regulaminem funduszu. W przypadku upadłości jednostki zarządzającej strat są pokrywane z portfela owego podmiotu. Kto dokładnie zajmuje się środkami jakie lokowane są w fundusze akcji? Są to przede wszystkim osoby o bogatym doświadczeniu i dużej wiedzy w zakresie finansów i inwestycji. Zarówno towarzystwo jak i inwestor chcą jak najwięcej zarobić, stąd właśnie zatrudniają najlepszych analityków i ekspertów. Idea funduszy inwestycyjnych polega na zbiorowym gromadzeniu i inwestowaniu kapitału. Zwykle większe dochody wiążą się także z większym ryzykiem inwestycji. Przykładem są fundusze akcji. Przed wyborem funduszy akcyjnych warto wiedzieć, że można w nich również stracić część oszczędności, zwłaszcza w krótszym terminie. Trzeba więc określić na jaką stratę można sobie pozwolić, bo tylko wtedy uniknie się rozczarowania. Kolejną zaletą funduszy inwestycyjnych jest to, że inwestor ma stały dostęp do swoich środków. każdej chwili możemy odsprzedać swoje jednostki uczestnictwa oraz samodzielnie decydujemy o tym jakie ryzyko inwestycyjne chcemy podjąć.