Fundusze strukturalne UE

29 listopada
22:56 2011

Fundusze strukturalne UE to instrumenty Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Od kilku lat Unia Europejska sukcesywnie inwestuje w nasz kraj. Jej celem w tym zakresie jest wsparcie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Jest to działanie, które ma wzmocnić kondycję ekonomiczną krajów członkowskich. Fundusze strukturalne UE z roku na rok ewoluują, powstają nowe narzędzia oraz nowe idee.

Europa to nie tylko kraje wysoko rozwinięte do których bez wątpienia należy Anglia, Holandia czy Francja. To także ta ciemniejsza strona, która przez lata borykała się z problemami natury finansowej. Kraje, których poziom znacznie odbiega od średniej europejskiej to np. Grecja, Irlandia, Portugalia, Północna Skandynawia i Południowe Włochy. Do naczelnych narzędzi unijnych w zakresie poprawy sytuacji gospodarczej krajów członkowskich należą następujące fundusze strukturalne UE: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Do plejady narzędzi wspomagających kraje mniej rozwinięte dołączył niedawno
Fundusz Spójności.

Europejski Fundusz Społeczny

Jest to flagowe narzędzie finansowe Unii Europejskiej. Zadaniem EFS jest wsparcie zatrudnienia w państwach członkowskich oraz promocja spójności gospodarczej i społecznej. EFS koordynowany jest poprzez siedmioletni okres trwania. Za monitoring działań owego funduszu odpowiedzialne są państwa członkowskie, Parlament Europejski i Komisja Europejska. Owe organy odpowiedzialne są za negocjacje budżetu EFS i jego strategii. Środki jakie EFS przeznacza na poszczególne sektory rynkowe jest zróżnicowany i uzależniony od bieżących warunków ekonomicznych danego kraju. Za wdrożenie strategi EFS odpowiedzialne są poszczególne państwa członkowskie. Są wśród nich władze krajowe, samorządy regionalne i lokalne, instytucje edukacyjne.